beuk3Beuk3 geeft Middelland zijn kop terug.
Een bijzondere boom als herkenningspunt in Rotterdam Delfshaven. Van verre zichtbaar vertelt hij het verhaal van de vele culturen die in deze wijk samenleven.
Dit is een bijzondere wijk om te wonen.
De boom is ook een symbool van de zorg voor het groen die hier altijd actueel is. De dreigende plannen om de bomen langs de Essenburgsingel te kappen, eerst voor een geluidsscherm HSL, daarna voor de Randstadrail. En recent de kap van alle bomen in de binnenruimte tussen Essenburgsingel en Beukelsdijk.

Huidige situatie
De plek is een verwaarloosde niemandsruimte en een naargeestige toegang tot de Statentunnel. Het is slecht verlicht, de bestrating is sterk verwaarloosd en beschadigd door werkzaamheden aan de Singel. De plek trekt junks die zich schuilhouden achter de bomen en het gebruiken als dealplek. De intensief gebruikte hondenuitlaatzone is niet
gemarkeerd waardoor de hele omgeving ernstig vervuild. Het stuk detoneert sterk met het groene, rustige en mooie karakter van de Essenburgsingel.
In het afgelopen jaar is er door huiseigenaren, bewoners en Gemeente hard gewerkt om de laatste verwaarloosde panden aan de hoek Essenburgsingel/Beukelsdijk (1 t/m 7) op te knappen. Enkele jaren geleden is het G.W. Burgerplein opnieuw ingericht. Kortom een groot aantal maatregelen om de kwaliteit van de buurt en stad te verbeteren, veiliger te maken en de samenhang te vergroten.

Het huidige plein blijft een niet-ingerichte en vergeten grensgebied van Deelgemeenten wat keer op keer buiten de boot valt voor herinrichting. De locatie van het plein (ter hoogte van BEUKelsdijk nr. 3) nodigt juist uit om er een markante en groene plek van te maken, een knooppunt dat de Essenburgsingel, de toegang Statentunnel, het Weena
en de Beukelsdijk met elkaar verbindt. Een punt dat een herkenbare “Kop van Middelland” kan worden.

De buurtbewoners
De bewoners van de buurt zetten zich actief in voor het vergroten van de leefbaarheid van hun omgeving. Er worden veel (opzomer)activiteiten georganiseerd. Er is intensief contact tussen de bewoners uit de verschillende straten (Essenburgsingel, G.W. Burgerplein en Beukelsdijk-Oost). Elke zomer is er een groot pleinfeest waar de hele buurt
samenkomt. Er wordt actief gewerkt aan plannen in het kader van Mensen Maken de Stad. En de bewoners hebben meerdere succesvolle acties gevoerd: tegen plaatsing van geluidsschermen langs de singel en tegen de aanleg van de Randstadrail door de singel.

Het plan
Het plan is het huidige plein te verhogen en te voorzien van de mooie klinkers zoals gebruikt voor het G.W. Burgerplein. De nieuwe verharding wordt gecombineerd met een groenstrook die vanuit de Essenburgsingel doorgetrokken wordt richting de Beukelsdijk en het Weena. Het plein wordt een podium dat ontrokken wordt aan het verkeer. Midden op het podium komt een kunstwerk wat als markant herkenningspunt voor de omgeving gaat functioneren. Het plein en kunstwerk worden goed aangelicht, zodat ook na zonsondergang er een prettige en veilige sfeer heerst. Het wordt een uitnodigende toegang tot de buurt die gebruikt gaat worden om te verblijven en te spelen.
Dat geldt niet alleen voor de bewoners, maar zeker ook voor de vele passanten (met of zonder hond).

Realisatie
De eerste fase van het plan (bestrating en inrichting) is inmiddels gerealiseerd. De gemeente Rotterdam beloonde dit plan met een zgn GroeneDuim prijs. Voor de tweede fase het kunstwerk) hebben bewoners diverse fondsen en instellingen benaderd. Met succes. De financiering van de tweede fase is ook rond. Bovendien is door DS+V onlangs de bouwvergunning afgegeven. Het beeld zal in februari 2010 worden opgeleverd.

Deelnemende fondsen en instellingen
Job Dura Fonds
Stichting H.M.A. Schadee-Fonds
Stichting Bevordering van Volkskracht
Greenchoice
Mensen maken de stad
Rotown
Elise Mathilde
Erasmusstichting
Deelgemeente Delfshaven
Centrum Beeldende Kunst Rotterdam